กิจกรรม

 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน (ROYAL THAI VOLUNTEERS) เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (Doing Good Deeds For Country And People)

   วันที่ 19 มกราคม 2564 นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน (ROYAL THAI VOLUNTEERS) เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (Doing Good Deeds For Country And People) โดยนายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอขมราฐ นายจำรัส พรมบุญ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ คณะครูอาจารย์ นักเรียน จิตอาสาและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมทำความดี ทำความสะอาด ณ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2021-03-01 13:46:11 น. อ่านแล้ว 805 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter