กิจกรรม

 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   วันที่ 21 มกราคม 2564 นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ พร้อมส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอเขมราฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารระดับจังหวัด ประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีอาสาสมัครแพทย์อาสาสมัคร พอ.สว. จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาทางทันตกรรม ให้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ให้สุขศึกษาและตรวจคัดกรองโรค บริการจาก จังหวัดเคลื่อนที่ ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ในระดับจังหวัดและอำเภอเขมราฐ บริการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ บริการตัดผม บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง การให้บริการทำหมันสุนัข แมว บริการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคพืช จำหน่ายสินค้า OTOP และอื่นๆ ทั้งนี้
ประธานในพิธีได้มอบสิ่งของตามรายการ ดังนี้
1. ชุดยาสามัญประจำบ้าน แก่ตัวแทนผู้นำชุมชน จำนวน 10 ชุด
2. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ในพื้นที่ จำนน 20 ทุน
3. มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน จำนวน 1 ชุด
4. มอบผ้าห่มแก่ประชาชน จำนวน 200 ผืน
5. มอบพันธ์ปลาแก่ประชาชน จำนวน 30 ชุด และได้ร่วมประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานด้วย


วันที่ 2021-03-01 14:03:18 น. อ่านแล้ว 904 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter