กิจกรรม

 มอบนโยบาย KICK OFF คนเขมราฐทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 หมอ

   วันที่ 22 มกราคม 2564 นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ เป็นประธานเปิดพิธีมอบนโยบาย KICK OFF คนเขมราฐทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 หมอ โดยมีนายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ และนายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ มอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสองฝั่งโขง โรงพยาบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2021-03-01 14:11:53 น. อ่านแล้ว 836 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter