กิจกรรม

 ประชุมการขออนุญาตจัดงานและจัดกิจกรรมตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

   วันที่ 22 มกราคม 2564 นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ เป็นประธานการประชุมการขออนุญาตจัดงานและจัดกิจกรรมตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สาธารณสุขอำเภอ เจ้าคณะอำเภอ กำนัน เพื่อคุยข้อราชการและมาตรการต่างๆ ในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดแพร่กระจายอยู่ทั่วประเทศ และควรมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรเมื่อจำเป็นต้องมีการจัดงานและจัดกิจกรรมต่อไป

วันที่ 2021-03-01 14:13:51 น. อ่านแล้ว 1065 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter