กิจกรรม

 ติดตามการดำเนินงานตามประเด็นมุ่งเน้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ,ประเด็น Retreat และประเด็น The Must ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 คปสอ.เขมราฐ

   วันที่ 26 มกราคม 2564 วันที่ 26 มกราคม 256 คณะกรรมการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายประทีป บุญธรรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานตามประเด็นมุ่งเน้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ,ประเด็น Retreat และประเด็น The Must ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 คปสอ.เขมราฐ ณ ห้องประชุมสองฝั่งโขง โรงพยาบาลเขมราฐ โดยมีนายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในนามประธาน คปสอ.เขมราฐ นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ คณะ PM ตามประเด็นการดำเนินงาน และเจ้าหน้าที่ คปสอ.เขมราฐ ร่วมรับการนิเทศงานฯ โดยในครั้งนี้ท่านประธานคณะกรรมการนิเทศฯ ได้ออกตรวจเยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่ รพ.สต.บ้านบาก เพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วย

วันที่ 2021-03-31 08:51:27 น. อ่านแล้ว 949 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter