กิจกรรม

 ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ เป็นประธานการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเขมราฐ โดยมี นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ร่วมประชุมพร้อมด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในเดือนกุมภาพันธ์ ว่าต้องทำอะไรบ้านในเดือนนี้

วันที่ 2021-03-31 08:54:27 น. อ่านแล้ว 843 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter