กิจกรรม

 อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ประจำปี 2564

   วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 คปสอ.เขมราฐ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสองฝั่งโขง โรงพยาบาลเขมราฐ โดยนายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วย จนท.จาก รพ.สต. ทีมวิทยากรจาก รพ.เขมราฐ และตัวแทน อสม.บ้านละ 1 แห่ง เข้าร่วมอบรมและจัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เป็น อสม. หมอประจำบ้าน ปีงบ 2564 โดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 2021-03-31 09:47:14 น. อ่านแล้ว 907 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter