กิจกรรม

 สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ออกตรวจเยื่ยมด่านคัดกรองโควิด-19 ณ บ้านหนองผือ

   วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ออกตรวจเยื่ยมด่านคัดกรองโควิด-19 ณ บ้านหนองผือและมอบขนมละน้ำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ต่อมา เวลา12.00 น. ออกเยื่ยมติดตามงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า และร่วมประชุม อสม. ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผือ ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2021-03-31 10:28:22 น. อ่านแล้ว 876 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter