กิจกรรม

 ประชุมคณะกรรมการยุติปัญหาเอดส์ ระดับอำเภอเขมราฐ

   วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ มอบหมายให้ นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุติปัญหาเอดส์ ระดับอำเภอเขมราฐ ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอสถานการณ์และผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์ว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ อำเภอเขมราฐ โดยคณะกรรมการเข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

วันที่ 2021-03-31 11:09:37 น. อ่านแล้ว 867 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter