กิจกรรม

 ให้คำแนะนำเรื่องการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

   วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ให้คำแนะนำเรื่องการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขมราฐ

วันที่ 2020-05-22 15:20:50 น. อ่านแล้ว 984 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter