กิจกรรม

 ประชุมผู้รับผิดชอบงานคลินิคโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

   วันที่ 1 มีนาคม 2564 วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ มอบหมายให้ นายจำรัส พรมบุญ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอขมราฐ และนางจิตรดา ศรีสุระ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เข้าประชุมผู้รับผิดชอบงานคลินิคโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลเขมราฐกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ ห้องประชุมเขมรานุสรณ์ โรงพยาบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2021-03-31 11:38:08 น. อ่านแล้ว 1767 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter