กิจกรรม

 การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

   วันที่ 15 มีนาคม 2564 วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ/ประธาน พชอ. เขมราฐ ร่วมเป็นเกียรติในการรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และ คปสอ.เขมราฐ ได้จัดนิทัศการในหัวข้อการส่งเสริมสุขภาพด้วย

วันที่ 2021-04-21 09:08:54 น. อ่านแล้ว 858 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter