กิจกรรม

 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอเขมราฐ

   วันที่ 17 มีนาคม 2564 วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ เป็นประธานเปิด การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอเขมราฐ โดยมี นายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ พร้อมด้วย นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ, หัวหน้าส่วนราชการ, นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง, กำนันทุกตำบล, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง, ประธาน อสม. ทุกตำบล ซึ่งอุบัติเหตุทางถนนถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน อย่างเช่น สถานการณ์อุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอเขมราฐ มีอย่างต่อเนื่องและมีการเสียชีวิตขึ้นไม่ว่าในช่วงเทศกาล หรือช่วงปกติ ดังนั้นศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอเขมราฐ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อแจ้งสถานการณ์และวางแผนการดำเนินการด้านอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอเขมราฐ ทุกภาคส่วนร่วมกัน ณ ห้องประชุม สองฝั่งโขงโรงพยาบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2021-04-21 09:41:15 น. อ่านแล้ว 914 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter