กิจกรรม

 โครงการศูนย์ดำรงธรรม...อำเภอยิ้ม ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ New Normal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   วันที่ 19 มีนาคม 2564 วันที่ 19 มีนาคม 2564 อำเภอเขมราฐ นำโดย นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราบฐ เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ดำรงธรรม...อำเภอยิ้ม ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ New Normal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านคำหาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีปลัดอำเภอหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิก อส.อ.เขมราฐ ที่ 3 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน ดังนี้
1. ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่
2. อส.สัมพันธ์
3. สถานีตำรวจภูธรเขมราฐ
4. สถานีตำรวจภูธรม่วงเฒ่า
5. กองกำลังสุรนารี 209
6. สนง.ปศุสัตว์อำเภอเขมราฐ
7. กศน.อ.เขมราฐ
8. สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ
9. โรงพยาบาลเขมราฐ
10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลบาก
11. การไฟฟ้าส่วนภูมิ ภาคสาขาเขมราฐ
12. สถานีตำรวจน้ำ 4 กองกำกับการ 10
กองบังคับการตำรวจน้ำ
13. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 227
14. สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเขมราฐ
15 ธนาคาร ธกส.สาขาเขมราฐ
และลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา คนยากจน ยากไร้ ตามโครงการมอบถุงยังชีพผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 ราย


วันที่ 2021-04-21 09:48:08 น. อ่านแล้ว 894 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter