กิจกรรม

 ประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลเขมราฐ

   วันที่ 26 มีนาคม 2564 วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลเขมราฐ ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมด้านสาธารณสุขชายแดน โดยความร่วมมือไทย-ญีปุ่น โรงพยบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อสรุปข้อมูลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน และผู้ไม่มีเอกสาร คัดกรองความถูกต้องในการสช่วยเหลือจากกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชน(5 ประเภท) สร้างความชัดเจนเรื่องกรอบในการพิจารณาทุน จัดทำแผนปฏิบัติงานในการประชุมคณะทำงานระดับหมู่บ้านและสรุป นัดหมาย การดำเนินการในลำดับต่อไป

วันที่ 2021-04-21 09:54:04 น. อ่านแล้ว 871 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter