กิจกรรม

 ประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้า/แม่ค้า นักท่องเที่ยว ให้ใส่หน้ากากอนามัยขณะเดินเที่ยวถนนคนเดินเขมราฐ

   วันที่ 27 มีนาคม 2564 วันที่ 27 มีนาคม 2564 นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ มอบหมายให้ นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ นำทีมเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้า/แม่ค้า นักท่องเที่ยว ให้ใส่หน้ากากอนามัยขณะเดินเที่ยวถนนคนเดินเขมราฐ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้สถานบริการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอร์เนื่องจากอยู่ในห้วงวันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งจนถึง 18.00 น. ของวันพรุ่งนี้ โดยมีนายจำรัส พรมบุญ ผู้ช่วยสาธาณสุขอำเภอเขมราฐ ปลัดอำเภอเขมราฐ ตำรวจ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเขมราฐ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขมราฐ เจ้าหน้าที่ อส. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ร่วมประชาสัมพันธ์ด้วย

วันที่ 2021-04-21 09:56:46 น. อ่านแล้ว 925 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter