กิจกรรม

 คณะทำงาน พชอ.เขมราฐกำชับพ่อค้า/แม่ค้า นักท่องเที่ยวที่มาเดินเที่ยวถนนคนเดินเขมราฐ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ

   วันที่ 3 เมษายน 2564 วันที่ 3 เมษายน 2564 นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ/ประธาน พชอ.เขมราฐ มอบหมายให้ นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ/เลขานุการ พชอ.เขมราฐ นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขมราฐ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้ากำชับพ่อค้า/แม่ค้า นักท่องเที่ยวที่มาเดินเที่ยวถนนคนเดินเขมราฐ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ ที่ ถนนคนเดินเขมราษฎร์ธานี อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2021-04-21 16:24:30 น. อ่านแล้ว 880 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter