กิจกรรม

 การประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ครั้งที่ 4/2564

   วันที่ 5 เมษายน 2564 วันที่ 5 เมษายน 2564 นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ โดยมี นายจำรัส พรมบุญผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยวาระก่อนการประชุมมีการสวดมนต์ไหว้พระ มอบเงินสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ที่แต่งงาน เจ้าหน้าที่เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล และแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ที่จะมาปฏิบัติงานที่ รพ.สต.แก้งเหนือ จากนั้นเข้าสู่วาระการประชุมโดยมีการถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรน โดยโปรแกรม WebEx ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย นอกจากนั้น กศน.เขมราฐ ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ อสม. มาสมัครเข้าศึกษาที่ กศน.เขมราฐ อีกด้วย

วันที่ 2021-04-21 16:26:52 น. อ่านแล้ว 853 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter