กิจกรรม

 ประเมินตามเกณฑ์ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

   วันที่ 12 มกราคม 2565 วันพุธ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 คปสอ.เขมราฐ นำโดย นายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัfอุบลราชธานี/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ พร้อมด้วยนายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกประเมินตามเกณฑ์ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผือ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธาน

วันที่ 2022-01-12 15:19:10 น. อ่านแล้ว 596 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter