กิจกรรม

 ออกตรวจ ATK เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ

   วันที่ 12 มกราคม 2565 วันพุธ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 นายแพทย์ภิรัก รุ่งพัฒนาชัยกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธาน คปสอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกตรวจ ATK เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการที่ขอความอนุเคราะห์เข้ามาโดยเวลา 09.00 น. ออกตรวจที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเขมราฐ จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ 84 ราย ผลเป็นลบทั้ง 84 ราย ต่อมาเวลา 13.00 น. ออกตรวจที่วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ จำนวนผู้รับการตรวจ 150 ราย ผลเป็นลบทั้ง 150 รายเช่นกัน

วันที่ 2022-01-12 15:46:43 น. อ่านแล้ว 643 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter