กิจกรรม

 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านสุขภาพ ติดตามผลงาน Ranking ปี 2566 และการใช้โปรแแกรม Smart Refer

   วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 วันพุธที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสรพงษ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านสุขภาพ ติดตามผลงาน Ranking ปี 2566 และการใช้โปรแแกรม Smart Refer เพื่อให้ผู้กำกับติดตามงาน และผู้รับผิดชอบงานการบันทึกข้อมูลในแต่ละประเด็นได้รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพที่รับงานรับ - ส่งต่อผู้ป่วย นักวิชาการสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานหมู่บ้าน ตำบล องค์รอบรรู้ด้านสุขภาพ และตัวชี้วัด Ranking ปี 2566 และพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารสุขอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2023-05-10 10:03:32 น. อ่านแล้ว 81 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter