กิจกรรม

 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เนื่องด้วยผลกระทบจากฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็น

   วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 วันศุกร์ ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายสรพงษ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ มอบหมายให้นายอภิวัฒน์ บุ้งทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขมราฐ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เนื่องด้วยผลกระทบจากฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็น เป็นผลอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและอนามัย แก่ครอบครัวและบุคคลที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง ณ บ้านโชคชัย หมู่ที่ 13 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2023-05-26 11:02:23 น. อ่านแล้ว 90 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter