กิจกรรม

 โครงการบูรณาการภาคีเครือข่ายเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

   วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 วันพุธ ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.นายสรพงษ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประเด็นการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุมโครงการบูรณาการภาคีเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566-2567 (Node flagship Ubonrachatani) ประเด็นการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล โดยนายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอเขมราฐ มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ ลืนภูเขียว ปลัดอาวุโสอำเภอเขมราฐ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมกลไกหน่วยจัดการระดับจังหวัดให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเด็นสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ ประสานเชื่อมโยงและสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนเสริมสร้างสุขภาพในพื้นที่และจังหวัดอย่างมีส่วนร่วม นำไปสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบสู่การขยายผลระดับจังหวัด รวมถึงการมีข้อมูลผลลัพธ์ทั้งในระดับโครงการย่อยและระดับประเด็นยุทธศาสตร์ที่สามารถใช้ประโยชน์ต่อไป

วันที่ 2023-05-31 11:27:35 น. อ่านแล้ว 92 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter