กิจกรรม

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาข้อเสนอโครงการย่อยในพื้นเป้าหมายประเด็นการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล และประเด็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย

   วันที่ 14 มิถุนายน 2566 วันพุธ ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 นายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาข้อเสนอโครงการย่อยในพื้นที่เป้าหมาย ประเด็นการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล และประเด็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย โครงการบูรณาการภาคีเครือข่าย สุขภาวะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (Node Flagship Ubonrachathani) อุบลราชธานี ณห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายระพินยืนยาว หัวหน้าหน่วยการ หัวหน้าหน่วยจัดการ ที่มีจุดเน้นสำคัญ จังหวัดอุบลราชธานี ชี้แจงวัตถุประสงค์ การประชุมและการสนับสนุนโครงการย่อย ปี สอง 5 6 6 และผู้แทนพื้นที่นำเสนอสถานการณ์ปัญหาพื้นที่ ประเด็นการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ต่อด้วยการพัฒนาโครงการย่อย โดยแบ่งกลุ่มย่อย พื้นที่ นำเสนอและแลกเปลี่ยนการพัฒนา ข้อเสนอโครงการย่อย พร้อมนัดหมายพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาก็เสนอโครงการย่อยในพื้นที่ครั้งต่อไป

วันที่ 2023-06-14 13:31:56 น. อ่านแล้ว 78 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter