กิจกรรม

 นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566

   วันที่ 16 มิถุนายน 2566 วันศุกร์ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรพงศ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ พร้อมด้วย นายวรพงษ์ หงษ์ทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลเขมราฐ หัวหน้ากลุ่มงาน โรงพยาบาลเขมราฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 โดยคณะนิเทศนำโดย นายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ ประธานคณะกรรมการนิเทศงานฯ นำทีมนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสองฝั่งโขง โรงพยาบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยหลังจากการนำเสนอผลงาน การดำเนินงาน โดยแบ่งกลุ่มนิเทศตามงานต่างๆ และส่วนหนึ่งเดินทางไปนิเทศงาน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงเฒ่า ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี และกลับมาสรุปการนิเทศงานฯ ที่โรงพยาบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตามลำดับ

วันที่ 2023-06-16 13:43:19 น. อ่านแล้ว 83 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter