กิจกรรม

 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานีและมอบนโยบายการดำเนินการโครงการดูแลผู้สูงอายุไร้รอยต่อ เขตสุขภาพที่ 10

   วันที่ 4 กรกฏาคม 2566 วันอังคาร ที่ 4 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายสรพงศ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี และมอบนโยบายการดำเนินการโครงการดูแลผู้สูงอายุไร้รอยต่อ เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกับนางมณีญาภา ถาศักดิ์ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ นายพิรุฬวิทย์ ไชยโอชะ ผู้อำนวยการโณงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม นางพุทธิดา จันทร์ดอนแดง ผู้อำนวยการโณงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ และนางพัทธีรา พรมทา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองผือ พร้อมด้วยชมรมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตามเกณฑ์ จากสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย สาขาอุบลราชธานี โดยมีท่านนายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการโณงพยาบาลโรงพยาบาลเขมราฐ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารความร่วมมือไทย-ญีปุ่น โรงพยาบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2023-07-04 10:34:32 น. อ่านแล้ว 85 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter