กิจกรรม

 โรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเทพวงศา

   วันที่ 5 กรกฏาคม 2566 วันพุธ ที่ 5 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ มอบหมายให้นายถนอม ผิวหอม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2023-07-05 10:36:24 น. อ่านแล้ว 78 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter