กิจกรรม

 ปัจฉิมนิเทศนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานสาธารณสสุขชมชนถอดบทเรียนโครงการฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข

   วันที่ 6 กรกฏาคม 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ พร้อมด้วยนายธนภัทร สายทอง ผู้อำนวยการโณงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก ว่าที่ร้อยตรีอดิศร คำภาสันต์ ผู้อำนวยการโณงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผือ เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานสาธารณสสุขชมชนถอดบทเรียนโครงการฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน

วันที่ 2023-07-06 10:38:55 น. อ่านแล้ว 151 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter