กิจกรรม

 ต้อนรับคณะอาจารย์และาผู้บริหารการสาธารรศุขระดับกลาง รุ่นที่ 36 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

   วันที่ 15 สิงหาคม 2566 วันอังคาร ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ พร้อมด้วยนายถนอม ผิวหอม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ นางนวศิรินทร์ ปิยะชัยกวี หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเขมราฐ PM งาน NCD โรงพยาบาลาเขมราฐ ทีมคณะเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงาน NCD ของ คปสอ.เขมราฐ ให้กับทีมคณะอาจารย์และผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 36 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2023-08-15 11:18:57 น. อ่านแล้ว 117 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter