กิจกรรม

 อบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2566

   วันที่ 22 กันยายน 2566 วันศุกร์ ที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ มอบหมายให้นายถนอม ผิวหอม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ พร้อมด้วยนางจิตรดา ศรีสุระ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และวิทยากรจากโรงพยาบาลเขมราฐ สถานีตำรวจภูธรเขมราฐ จัดอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสองฝั่งโขง โรงพยาบาลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย 50 คน ประกอบด้วย อสม. เจ้าหน้าที่จาก อปท.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จาก รพ.สต. กำนัน ผู้นำชุมชน โดยนายสุระศักดิ์ ลืนภูเขียว ปลัดอาวุโสอำเภอเขมราฐ เป็นประธานเปิดในพิธี และนายถนอม ผิวหอม กล่าวรายงาน

วันที่ 2023-09-22 12:10:43 น. อ่านแล้ว 155 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter