กิจกรรม

 โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกจังหวัด เพื่อสร้างชมรมผู้สูงอายุให้เข็มแข็งเพื่อรับสังคมสูงวัย

   วันที่ 26 ตุลาคม 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ มอบหมายให้นางสาวโสภิดา สนสร้อย นักวิชาการสาธารรสุขชำนาญการ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกจังหวัด เพื่อสร้างชมรมผู้สูงอายุให้เข็มแข็งเพื่อรับสังคมสูงวัย โดยสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดมหกรรมต้นแบบชมรมผู้สูงอายุให้เข็มแข็งแบบบูรณาการ รับสังคมสูงวัย โดยเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอำเภอเขมราฐ ได้ร่วมการแสดงการออกกำลังกายแอโรบิก มวยไทย และเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการชุมชนจัดการตนเองเพื่อผู้สูงอายุ สำหรับโรคหัวใจขาดเลือด (Stroke) ภาวะหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) กระดูกสะโพก (Hip Fracture)

วันที่ 2023-10-26 12:28:57 น. อ่านแล้ว 167 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter